Sta op en schitter! – Large

 1.750,00

Blended learning, integratieve benadering. Snel aan de slag met jezelf, op jouw tijd en wijze met live coachgesprekken.

Zelfstudie in eigen tijd en tempo
1 uur online begeleiding bij start
7,5 uur live/online  één op één coaching
Talentenscan
5 modules, 25 lessen
DISC gedragsprofiel
DISC boek ABC van de persoonlijkheid
Lid facebookgroep voor Q en A
Masterclass: Luisteren naar je innerlijke stem

Categorie: